Voorwaarden

 • Een natuurlijke persoon die een economische activiteit uitoefent (zelfstandig) of een rechtspersoon (bedrijf)

 • Een hoofdkantoor in een van de 19 gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Een contract afsluiten met een kinderdagverblijf (erkend door Kind & Gezin of ONE)


Hulp

 • Toegekende steun: maximale duur van 5 jaar

 • 3000 euro/plek/jaar (met een maximum van 22 plekken)

 • Aanvullende premie van 3000 euro, afhankelijk van bepaalde omstandigheden (totale premie: 6000 euro/plek/jaar)

 • Maximum: 66.000 euro/jaar/bedrijf


Hoe het werkt

 • Download het aanvraagformulier op de website Brussel economie en werkgelegenheid

 • Voer de aanvraag in in de maand van de reservering van de nieuwe opvangplek

 • Voeg een kopie toe van de overeenkomst tussen u en de opvang

 • Voeg een kopie toe van de reserveringsfactuur

 • Voeg een document toe met een samenvatting van de verkregen vergoedingen van het bedrijf gedurende de drie voorafgaande boekjaren (niet meer dan 200.000 euro vergoeding gedurende 2 boekjaren)

 • Kribben van België bereidt de documenten voor u voor


Betalingsregeling

 • Het bedrijf ontvangt een ontvangstbevestiging van de administratie

 • Binnen twee weken ontvangt het bedrijf een brief met een subsidieverklaring en het werkelijke bedrag van de premie

 • Het bedrijft medeondertekent de subsidieverklaring en stuurt deze terug naar de administratie

 • Het bedrijf ontvangt de premie en moet deze direct overmaken naar de kinderdagverblijf. Het betaalbewijs moet binnen 8 dagen naar de administratie opgestuurd worden.


Voordelen voor de werkgever

 • Politiek-sociale ondersteuning

 • Flexibiliteit en productiviteit

 • Loyaliteit en aantrekkelijkheid

 • Verminderde absentie en telaatkomers

 • Imago van een stedelijk, verantwoord bedrijf dat goed voor zijn werknemers zorgt

 • Geen kosten

Voordelen voor de werknemer

 • Opvang voor zijn of haar kind in een privékinderdagverblijf van goede kwaliteit

 • Kinderdagverblijf dichtbij zijn of haar werkplek

 • Grote korting op de kinderdagverblijfplek

 • Verminderde absentie en te laat komen