!!!!!!! DRINGEND !!!!!!
WIJ ZOEKEN KINDERVERZORG(ST)ER !!!! 👩‍👧‍👧👨‍👧‍👦

PROFIEL
– Ervaring is vereist in het domein van de kinderopvang (0-3j)
– Je bent een dynamisch en serieus persoon
– Je kan een attest van goed gedrag en zeden voorleggen
– Je bezit een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs en in het bezit van een kwalificatiebewijs om te kunnen worden tewerkgesteld als kinderbegeleider in de groepsopvang (https://www.kindengezin.be/img/kwalificaties-attesten.pdf).
– Je bent flexibel naar werktempo en taken
– Je weet je zo te organiseren dat je steeds goed werk aflevert, ook onder tijdsdruk
– Je begeleidt de kinderen in de dagelijkse omgang met als doel het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken
– Je begeleidt de kinderen in de dagelijkse verzorging om de gezondheid van de kinderen van nabij op te volgen
– Je organiseert activiteiten voor de kinderen om hun daginvulling op een educatieve manier te verzorgen
– Je stimuleert de contacten met ouders met als doel hun betrokkenheid te vergroten:

COMPETENTIES
• Zelfstandig werken
• Klantgerichtheid
• Omgaan met stress
• Creatief denken (Inventiviteit)
• Samenwerken als hecht team
• Regels en afspraken nakomen
• Zin voor nauwkeurigheid hebben
• Contactvaardig zijn
• Plannen ordenen)

WAAR EN HOE SOLLICITEREN ?
Via e-mail: info@kribbenvanbelgie.be
Solliciteren met CV + Motivatiebrief toevoegen